Chỉ 1 ngày duy nhất, tặng ngay 200% giá trị khi nạp điểm vào tài khoản TBND từ 7 AM đến 7 PM ngày 07/07/2014. Xem chi tiết tại đây.